no-img
parscalc

آموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم(سپیدار)


parscalc

ادامه مطلب

MP4
ویدئوآموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم(سپیدار)
mp4
مهر ۱۵, ۱۳۹۶
48مگابایت

ویدئوآموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم(سپیدار)


آموزش سپیدارآموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم(سپیدار)  علاوه بر الزامات قانونی نیاز به جمع آوري اطلاعات جهت تصمیم گیري، برنامه ریزي، اداره و کنترل واحد اقتصادي توسط مدیریت استفاده از نرم افزارهاي مالی را با توجه به رشد روز افزون واحد هاي اقتصادي به امري اجتناب ناپذیر مبدل نموده است. بیشتر واحدهاي اقتصادي کوچک و متوسط داري کادر اجرایی و مدیریتی بسیارتوانمند در حرفه خود بوده اما ممکن است از دانش حسابداري جامعی جهت ثبت رویداد هاي مالی (واحد اقتصادي خود) برخوردار نبوده است و اکثرا مایل اند فارق از بدهکار و بستانکارثبتهاي حسابداري و دفترداري اقدام به ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به رویدادهاي مالی خود نموده و در نهایت گزارش گیري نمایند تا از عملکرد واحد اقتصادي خود آگاهی یابند.

در این راستا شرکت سپیدارسیستم آسیا بر آن شد تا اقدام به تولید نرم افزاي جامع براي واحد هاي اقتصادي کوچک نموده تا به این نیازاز طریق انجام ثبتهاي خودکار براي تمام رویدادیهاي مالی  واحد اقتصادي با گزارش گیري آسان و کارآمد نماید.

در عین حال این نرم افزاري می تواند به عنوان بازویی توانمند در کنار حسابدران حرفهاي جهت تسهیل امر حسابدراي و دفترداري به ایفاي نقش بپردازد.دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *