no-img
parscalc

تجزیه وتحلیل صورت های مالی


parscalc

ادامه مطلب

تجزیه وتحلیل صورت های مالی
zip
خرداد ۲۵, ۱۳۹۷

تجزیه وتحلیل صورت های مالی


تجزیه وتحلیل صورت های مالی

در چند سال اخیر با رشد توسعه بنگاه های اقتصادی و رقابت پذیرشدن فعالیت های اقتصادی و نیز نیاز مدیران به اطلاعات مالی با ارزش و قابل استفاده برای تصمیم گیری تولید و ارایه اطلاعات مالی بیش از پیش اهمیت خود را نمایان ساخته است.

هم اکنون هر حسابداری که دارای مهارت تولید و ارایه گزارشهای مالی و تفسیر آنهاست ، به مراتب نسبت به سایر حسابداران فاقد این مهارت از نظر شغلی و کسب درآمد و امنیت شغلی از وضعیت بهتری برخوردار است .

یکی از گزارشهای مالی استاندارد که از سیستم اطلاعاتی حسابداری استخراج می شود، صورتهای مالی اساسی است که شامل ترازنامه ،صورت سود وزیان ، صورت سود وزیان جامع ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی است .

تهیه و تولیدو تفسیر و ارایه صورتهای مالی اساسی نیازمند دانش ، مهارت و تجربه است که متاسفانه عده کثیری از حسابداران از داشتن این مهارت بهره ای ندارند علی الرغم اینکه در دانشگاه واحدهای درسی به این منظور ایجاد شده و فارغ التحصیلان دانشگاهی آن را گذرانده اند.

برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی هر حسابداری علاوه بر دارابودن دانش حسابداری از جمله استانداردهای حسابداری ،باید نسبتا از دانش ریاضی ، مهارت استفاده ار نرم افزار Excel و بینش حسابداری برخوردار باشد. مهارت تهیه ،تفسیر و ارایه صورتهای مالی اساسی از مهارتهای سطح بالاو از باکیفیت ترین واثر بخش ترین مهارتهای حسابداری است. 

در این مطلب سعی شده است مراحل بعد از تولید صورتهای مالی اساسی که همانا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی است ،به طور خلاصه توضیح داده شود ، چنانچه حسابداران همینقدر در مورد مراحل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی بدانند و آنرا به اجرا درآورند کمک بزرگی در ارایه اطلاعات مالی با ارزش به مدیران شرکتها کرده اند.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی :

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی فرایندی است که میزان انعکاس واقعیت های اقتصادی توسط ارقام حسابداری شرکت را ارزیابی می کند. 

از جمله کارکردهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی را می توان : ارزیابی ریسک و کیفیت عایدات شرکت ، برآورد قدرت سودآوری ،انجام تعدبلات لازم برای صورتهای مالی در جهت انعکاس بهتر واقعیت های اقتصادی و کمک به تجزیه وتحلیل مالی را برشمرد. 

تکنیک های تجزیه وتحلیل صورتهای مالی یا همان نسبت های مالی برای تحلیلگر حکم کارکرد جعبه ابزار را دارد.

از دلایل مهم انجام تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، تولید اطلاعات با ارزش برای تسهیل اخذ تصمیات اقتصادی است. 

مراحل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی :

۱. بیان اهداف و زمینه 

۲.گردآوری اطلاعات

۳.پردازش اطلاعات 

۴.تجزیه وتحلیل و تفسیر اطلاعات 

۵.گزارش نتایج و پیشنهادها

۶.به روز کردن تجزیه و تحلیل ها

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بعنوان :

۱- یک شیوه و ابزار برای ارزیابی مطرح است .

۲- مورد نیاز برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی است.

۳- هدفمند ، سیستماتیک به اجرا درمی آید.

۴- برای پیش بینی آینده با استفاده از اطلاعات گذشته دردسترس،مورد استفاده قرار می گیرد.

منابع تحلیل گری مالی

۱- اطلاعات مالی ( صورتهای مالی اساسی )

۲- اطلاعات کمی غیر مالی ، آمار تولید ، رشد اقتصادی ، آمار اشتغال بیکاری

۳- اطلاعات کیفی ، گزارش حسابرسی ( مستقل و داخلی ) گزارش هیئت مدیره ، گزارش مدیریت

۴- اطلاعات اظهارنظر گروه ها، شامل اظهارنامه بازار سرمایه ، واسطه گران مالی

اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

۱- تامین اطلاعات موردنیاز مدیران جهت ( برنامه ریزی ، تصمیم گیری و سرمایه گذاری )

۲- به عنوان یک معیار، ابزار برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی،عملکرد مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

۳- برای مدیریت سبدسهام( پرتفوی )از تحلیل ها استفاده شود.

۴- به عنوان یک ابزار برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد.

۵- ابزاری برای سنجش سودآوری ، کارایی ، اثر بخشی در یک واحد انتفاعی است.

سه مورد از روش های تجزیه وتحلیل صورتهای مالی اساسی

۱- روش تجزیه وتحلیل با استفاده از نسبتهای مالی

نسبت نقدینگی ، نسبت فعالیت ، نسبت اهرمی ، نسبت سودآوری

۲- تجزیه و تحلیل افقی

۳- تجزیه و تحلیل عمودی

نسبت نقدینگی : 

نسبت نقدینگی امکان ارزیابی و سنجش سرعت پرداخت تعهدات کوتاه مدت بنگاه اقتصادی از محل دارایی های جاری را فراهم می کند.

۱- نسبت جاری  :        بدهیهای جاری /جمع دارائیهای جاری             

۲- نسبت آنی : بدهی جاری/جمع دارائیهای جاری منهای موجودی کالا و سفارشات 

۳- نسبت وجه نقد : جمع بدهی های جاری  /جمع موجودی نقد ،اوراق مشارکت و سپرده ها 

۴- سرمایه در گردش :                    جمع بدهی های جاری – بدهی جاری

نسبت فعالیت ( کارایی ):

از این نسبت برای ارزیابی توانایی و قدرت دارایی های شرکت در جهت پیشبرد فروش استفاده می شود .

۱- نسبت گردش دارایی :                    کل داراییها / فروش خالص                                           
۲- گردش دارایی جاری :                جمع دارائیهای جاری/فروش خالص                                                  
۳- گردش دارایی غیر جاری :          جمع دارائیهای غیرجاری /فروش خالص
۴- گردش دارایی ثابت :            جمع دارایی ثابت مشهود و نامشهود/فروش خالص

نسبت اهرمی ( بافت مالی یا ساختار مالی ) :

نتایج این نسبت امکان ارزیابی و سنجش سرعت پرداخت تعهدات از محل حقوق صاحبان سهام و کل دارایی ها را فراهم می کند .

۱- نسبت کل بدهی :    کل دارائیها/ کل بدهی وکل حقوق صاحبان سهام/ کل بدهی              
۲- نسبت بدهی جاری :    کل دارائیها/ کل بدهی جاری وکل حقوق صاحبان سهام/ کل بدهی جاری                     ۳- نسبت بدهی غیر جاری :  کل دارائیها/ کل بدهی غیر جاری وکل حقوق صاحبان سهام/ کل بدهی غیرجاری       
۴- نسبت پوشش هزینه بهره                             هزینه مالی و بانکی ( بهره) / سود عملیاتی         

 نسبت سود آوری :

از این نسبت برای ارزیابی و سنجش بازدهی فروش ، بازدهی دارایی ها و بازدهی سودآوری واحد انتفاعی استفاده می شود و این نسبت رابطه بین فروش ، سود و دارایی ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد .

مهمترین نسبتهای آن عبارتند از :

۱- نسبت سود ناخالص :                         فروش /سود ناخالص
۲- نسبت سود عملیاتی :                       فروش / سود عملیاتی
۳- نسبت سود خالص به فروش :    فروش /سود خالص    حاشیه فروش یا بازده فروش
۴- بازده دارایی ها :                     کل دارایی ها/  سود خالص
۵- بازده حقوق صاحبان سهام :                حقوق صاحبان سهام / سود خالص

 تجزیه و تحلیل افقی صورتهای مالی اساسی :

در این روش یک سال مالی را به عنوان سال پایه در نظر گرفته و سال های مالی بعد را نسبت  به سال پایه مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند . از این تجزیه و تحلیل برای افزایش یا کاهش هر یک از اقلام صورت های مالی نسبت به سال پایه استفاده می کنند.

تجزیه وتحلیل عمودی صورتهای مالی اساسی :

دراین روش یکی از اقلام صورتهای مالی را به عنوان اقلام مهم در نظرگرفته و سایراقلام را نسبت به

این قلم مهم مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند.مثلاً فروش را به عنوان اقلام مهم در نظرگرفته و

دارایی ها- بدهی ها- سرمایه- درآمد وهزینه را نسبت به فروش موردسنجش و ارزیابی قرار می دهدو نام دیگر این تجزیه و تحلیل؛ تجزیه و تحلیل درونی گفته می شود.

نقاط قوت تجزیه وتحلیل صورتهای مالی اساسی :

۱- معیاری برای شناخت شرکتها و موسسات و تحقق اهداف آنها است.

۲- به عنوان ابزاری برای پیش بینی آینده استفاده می شود .

۳- معیاری برای ارزیابی عملکرد و کارایی و اثربخش واحد انتفاعی

۴- اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای برنامه ریزی و تصمیم گیری فراهم می کند.

۵- معیار مناسبی برای ارزیابی دارایی ها و پروژه های سرمایه گذاری است.

۶- معیار مناسب برای کنترل ریسک عملیاتی – مالی و ورشکستگی مد نظراست.

نقاط ضعف تجزیه وتحلیل صورتهای مالی اساسی :

۱- نیازمند دانش فنی و تجربه متعارف می باشد برای افراد غیر مختصص قابل استفاده نیست .

۲- تغییرات محیطی را در نظر نمی گیرد .

۳- در زمان تورم بعلت فاصله زیاد بهای تمام شده و ارزش جاری قابل استفاده نیست .

۴- بعلت اینکه تهیه صورتهای مالی نیازمند تجربه و توانایی لازم می باشد ممکن است قضاوت شخصی و یا دستکاری صورتهای مالی صورت پذیرد.موضوعات :
حسابداری مالی

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *